رزومه کاری و آموزشی محمد مخبریان

 • کار اداری

  ۲ سال فعالیت در واحد فناوری و‌ اطلاعات مدیریت استانی دانشگاه فرهنگیان سمنان و پردیس شهید رجایی در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴
 • مربی آموزش مهارت های هفتگانه کامپیوتر

  آموزش مهارت‌های هفتگانه کامپیوتر (ICDL) به دانشجویان دانشگاه فرهنگیان سمنان در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵
  تعداد شرکت کنندگان: ۲۰ نفر
 • کار اداری

  ۲ سال فعالیت در واحد اداری و مالی مدیریت استانی دانشگاه فرهنگیان سمنان و پردیس شهید رجایی در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶
 • مدرس ضمن خدمت اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان

  برگزاری کارگاه آموزش تولید محتوای الکترونیکی، برای دانشجویان دانشگاه فرهنگیان سمنان در سال ۱۳۹۶
  تعداد شرکت کنندگان: ۱۴نفر
 • مدرس ضمن خدمت اداره آموزش و پرورش شهرستان سمنان

  برگزاری کارگاه آموزشی E-Content، برای معلمان مقاطع مختلف تحصیلی شهرستان سمنان در سال ۱۳۹۶
  تعداد شرکت کنندگان: ۱۲۰ نفر
 • مدرس ضمن خدمت اداره آموزش و پرورش شهرستان سمنان

  برگزاری کارگاه آموزش الکترونیکی(امنیت در شبکه‌های مجازی)، برای کارکنان اداری آموزش و پرورش سمنان در سال ۱۳۹۶
  تعداد شرکت کنندگان: ۱۰ نفر
 • مدرس ضمن خدمت اداره کل آموزش حج و زیارت استان سمنان

  برگزاری کارگاه آموزشی مبانی کامپیوتر، برای کارکنان حج و زیارت استان سمنان در سال ۱۳۹۷
  تعداد شرکت کنندگان: ۱۳ نفر
 • مدرس کارگاه آموزش مبانی نظری تولید محتوای الکترونیکی

  برگزاری کارگاه آموزشی مبانی نظری تولید محتوای الکترونیکی دانشگاه اراک در سال ۱۳۹۷
  تعداد شرکت کنندگان: ۲۴ نفر
 • مدرس ضمن خدمت اداره آموزش و پرورش شهرستان سمنان

  برگزاری کارگاه آموزش تولید محتوای الکترونیکی برای معلمان مقاطع مختلف تحصیلی شهرستان سمنان در سال ۱۳۹۸
  تعداد شرکت کنندگان: ۱۲۰ نفر
 • مدرس ضمن خدمت اداره آموزش و پرورش شهرستان میامی

  برگزاری کارگاه آموزش تولید محتوای الکترونیکی برای معلمان مقاطع مختلف تحصیلی شهرستان میامی در سال ۱۳۹۸
  تعداد شرکت کنندگان: ۳۵ نفر
فهرست